تبلیغات
★بــاغ الفبــا★ - ....

 چه سخت … 
هم ابر باشد ! …
هم باران باشد ! … 
هم خیابان ِ خیس باشد ! …
امـــــا…
نه تـــــو باشی … 
نه دستی برای فشردن باشد … 
نه پایی برای قدم زدن …

 

 

دیگر صاف راه نمیروم....

مهم نیست بگویند : سالم نیستم!

مهم این است

کـــــــــــــــــــــــــه....

تـــــو میدانی

غـــــم نــبـودنــت

کمرم را خم کرده ...!

 

 

 

 

 

چگونــ ـــ ـه میتوان

بــ ـ ــه تاولهای پــ ـ ــا گفت:

تمـ ـ ــامی مسیر طـ ــ ـــی شده

اشتــ ـ ـبــاه است ....!

 

 

حواستــ بــہ دلـتــ باشـد

آטּ را هر جایــے نگذار ...

ایـטּ روزهـا دلـ
را مـیدزدنـد

بعد کـہ بہ دردشاטּ نخوردے

جاے
صنـدوق پسـتــ آטּ را

در
سطـل آشـغالـ میــے انـدازنـد

و تو خوبــ میدانــے دلــے کــہ
الـمثنــے شد

دیگر دلـ نمــے شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ : پنجشنبه 16 آذر 1391 | 11:42 ب.ظ | نویسنده : نهال | نظرات

  • سی سی اس
  • گلریزون
  • کارت شارژ همراه اول